یک روزه وام بگیرید!

یک روزه وام بگیرید!

این موسسات مطرح می کنند که سپرده گذاران می توانند در قبال سپرده خود سود ۲۶ درصد دریافت کنند و از سوی دیگر نرخ سود پرداختی در قبال تسهیلات دریافتی ۳۱ درصد است. یعنی نرخ سود تسهیلات دریافتی ۵ درصد بیشتر از نرخ سود سپرده گذاری است.

اخبار,اخبار اقتصادی , وام بانکی

ادامه مطلب